Instalacja windows z pendrive

Serwis komputerowy Sosnowiec

Instalacja systemu tradycyjnie przez cd-rom nikomu już raczej nie przysparza problemów, ale czasem zdarzy się, że w kom­puterze brak napędu. W takim przy­padku można skorzystać z pamięci USB.

Na początek będzie nam potrzebny zestaw, który jest już skom­pletowany i dostępny z sieci pod nazwą USBMultiBoot10.

Po rozpakowaniu widzimy listę plików, klikamy na ostatni USB_MultiBoot_10.

Ujrzymy okienko wiesza poleceń, naciskamy dowolny klawisz i prze­chodzimy do kolej­nej strony:

 

Umiesz­czamy w por­cie USB naszą pamięć pen­drive (w moim przy­padku to 4Gb), i wybieramy opcję for­matowania H.
USB Disk Storage For­mat Tool V2.0.6 z opcji wskazujemy for­mat NTFS i naszego pena. Zaznaczamy Quick For­mat. Start. Po for­macie Close.

Następnie wprowadzamy 1, aby wybrać lokalizacje instalacji, jeżeli masz ją na cd (oczywiscie na innym kom­pie bog­dyby był na naszym cd rom to nie bawilibyśmy się w pen­driva) to wskazujesz napęd. Ponieważ u mnie była instalacja Tablet Edition składająca sie z dwóch cd, to wskazałem fol­der zawierający kopię plików tych dwóch płyt “C:\Users\deef\Desktop\xp ”   po wybraniu zostaje wyświetlone wiele zapytań, ale są jasne, w moim przy­padku było wszędzie “Yes” lub “Ok”.

Wciskamy 2 aby wybrać naszego pena.

Następnie 3 aby skopiować pliki. Czekać cier­pliwie i na pytania odpowiadać twierdząco.

 

Teraz wystar­czy już tylko ustawić w biosie aby USB star­tował jako pierw­szy, o ile ma taką opcję. Pozostałe kroki już są znane, star­tuje zwykła instalka windowsa.

 

 

dodajdo.com