Legalność Windows

Serwis komputerowy Sosnowiec


Co należy spełnić aby system uznać za legalny:

 

Elementami świadczącymi o legalności oprogramowania są:
1. Umowa licencyjna, (jeżeli została dostarczona w formie papierowej);
2. Certyfikat autentyczności COA;
3. Oryginalny nośnik;
4. Oryginalny podręcznik użytkownika, (jeżeli został dostarczony łącznie z oprogramowaniem).
Dodatkowym dokumentem mogącym świadczyć o legalności oprogramowania jest dokument zakupu (faktura, rachunek, paragon, umowa kupna-sprzedaży, itp.).
W przypadku oprogramowania OEM certyfikat autentyczności COA jest niezbędny, niezależnie od pozostałych elementów.
Zalecamy posiadanie minimum 2 - 3 z wymienionych wyżej atrybutów legalności. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn użytkownik nie posiada minimum dokumentacji wymienionej powyżej, wówczas każdy przypadek analizowany jest indywidualnie, przez organy do tego uprawnione na podstawie towarzyszących mu okoliczności. Dotyczy to wyłącznie licencji pojedynczych - FPP i OEM.
Dodatkowe informacje na temat legalności oprogramowania można znaleźć na stronie http://www.microsoft.com/poland/piratnie/.

 

Zmiana wersji językowej np. z Angielskiego na Polski :

Prawo do zmiany wersji językowej zakupionego produktu zależy od rodzaju licencji, jaką klient nabył - inne zasady obowiązują w przypadku nabycia licencji w programie licencyjnym Open, Select inne w przypadku np. umowy Enterprise Agreement oraz w licencjach nabywanych jako produkt detaliczny lub licencjach OEM.

W przypadku licencji nabytych jako produkt detaliczny (FPP) lub jako OEM - licencja nie zezwala na zamianę wersji językowych. Użytkownik ma prawo używania licencji wyłącznie w wersji językowej, która została nabyta.

Wyjątek!
Dla Windows Vista Ultimate można pobrać Windows Vista Ultimate Language Pack, zawierający kilkanaście języków. W Menu Start należy wybrać: Panel sterowania -> Windows Update -> Windows Ultimate Extras. W okienku tym pojawi się lista wersji językowych, które można pobrać dla Windows Vista Ultimate w tym również Polish Language Pack.

 

Licencja OEM kupiona w raz z komputerem jest przypisana tylko do 1 komputera (płyty głównej), i nie można zainstalować windowsa na tej licencji na 2 komputerze?
Np. osoba X ma laptopa z licencja OEM czy w ramach tej licencji może zainstalować windowsa na swoim drugim komputerze PC ??

Produkty firmy Microsoft mogą być używane tylko na mocy odpowiedniej Umowy Licencyjnej oraz zgodnie z jej warunkami, a także przepisami prawa autorskiego. Umowa licencyjna towarzysząca większości produktów software'owych firmy Microsoft zezwala użytkownikowi na zainstalowanie i używanie/wyświetlania jednej kopii programu na jednym komputerze, dysku twardym.
W treści umowy licencyjnej Windows Vista Home Premium OEM można znaleźć następującą informację:
"Mogą Państwo zainstalować jedną kopię oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. Nie mogą Państwo używać oprogramowania na jakimkolwiek innym urządzeniu."
Także do każdego z komputerów należy zakupić oddzielny system.

 

Co w wypadku kiedy licencje OEM posiada osoba na starym komputerze a kupi sobie nowy a tamten komputer idzie na śmietnik?? Co należy zrobić aby licencja OEM legalnie była teraz przypisana do nowego komputera?? czy takie przypisanie licencji jest darmowe?? Czy po kontakcie w takiej sprawie z MS dostanie się jakiś papier, że ta licencja jest juz przepisana do innego komputera czy jak??

 

Oprogramowanie Windows Vista w wersji OEM jest licencjonowane jako integralna część komputera, z którym zostało nabyte lub na którym nastąpiła pierwsza instalacja, co ma swoje odzwierciedlenie w postanowieniach umowy licencyjnej użytkownika końcowego.
Cytat:
"Licencja oprogramowania jest trwale przypisana do urządzenia, z którym zostało zakupione oprogramowanie. Urządzenie to jest "licencjonowanym urządzeniem". Partycja sprzętowa jest uznawana za osobne urządzenie."
oraz
"Mogą Państwo zainstalować jedną kopię oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. Nie mogą Państwo używać oprogramowania na jakimkolwiek innym urządzeniu."

Postanowienie to określa zakaz przenoszenia oprogramowania na inne jednostki, jak również obowiązek wykorzystywania takiego oprogramowania wyłącznie na tym samym komputerze, z którym zostało ono nabyte, lub na którym nastąpiła pierwsza instalacja.
Firma Microsoft przyjęła tu dosyć liberalną interpretację omawianego zagadnienia (chodzi o pytanie, kiedy oprogramowanie jest nadal wykorzystywane na tym samym komputerze; czy jeśli zmienimy stopniowo wszystkie elementy komputera, to jest to ciągle ten sam komputer?). W świetle liberalnej i prokonsumenckiej interpretacji przyjętej przez Microsoft, wymiana większości jego części nie jest rozumiana jako wymiana komputera (sprzętu) i nie powoduje utraty licencji.
Granicą modernizacji komputera jest jedynie wymiana płyty głównej, (która jest podstawowym elementem systemu) , co oznacza, że tylko wymiana tej części powoduje niemożność wykorzystywania oprogramowania na zmienionym komputerze.
Jeżeli jednak wymiana płyty głównej następuje na skutek uszkodzenia, licencja na oprogramowanie nie wygasa, należy tylko w ramach aktywacji telefonicznej potwierdzić fakt wymiany. Aby skontaktować się a Działem Aktywacji należy zadzwonić na jeden z poniższych numerów:
tel. 0-801 308 801 (wew. 1) lub (0-22) 5941999 (wew. 1)
Aby połączyć się z konsultantem należy przeczekać automatyczną wiadomość odtwarzaną przez system.
Dział aktywacji przyjmuje zgłoszenia telefoniczne od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 22.00.

 

dodajdo.com